UREĐENJE DOMA KULTURE I SPORTSKO REKREACIJSKOG PARKA, Črečan