Info

6-DIAkrajobraz1

DIA d.o.o. trgovačko je društvo za Dizajn I Arhitekturu, konzalting i inženjering poslove, registrirano 1992., aktivirano 1993. godine, a sve na temeljima obrta DIA konzalting i inženjering usluge arhitekt Reno Vrbanec, osnovanog 06.05.1990. godine.

DIA d.o.o. je mala obiteljska tvrtka, kojoj je osnova djelatnost arhitektonsko projektiranje i stručni nadzor do realizacije, s naglaskom na interpolacije – rekonstrukcije zgrada u užim zaštićenim povijesnim gradskim jezgrama, a za što posjedujemo posebnu dozvolu RH Ministarstva kulture.

Ured je u proteklih dvadeset godina projektirao i kroz stručni nadzor gradnje pratio do realizacije niz projekata koji uključuju uređenje javnih prostora, interijera, obiteljskih i stambenih, poslovnih i javnih zgrada, te rekonstrukcija građevina u užim zaštićenim povijesnim gradskim jezgrama. Neovisno o tome je li u pitanju veliki projektni zadatak ili manji zahvat u prostoru, projektima pristupamo na principu total dizajna. “Full Service“ arhitektura je proizvod naše tvrtke, po tome smo prepoznatljivi i konkurentni.

DIA d.o.o. ima dugogodišnje iskustvo upravljanja projektima (preko 20 godina). Naše organizacijske sposobnosti i tehnike upravljanja projektima potvrđene su kroz niz (preko 200) dosada uspješno ostvarenih projekata od ideje do realizacije.

Shema prikazuje upravljanje projektima na primjeru našeg projekta „Centar kulture u Nedelišću“, dobivenog na arhitektonsko-urbanističko natječaju (I. NAGRADA), vrijednost investicije cca 30.000.000 kn, investitora Općine Nedelišće, s napomenom da je izrada projektne dokumentacije sufinancirana sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije (2012.-2013.).

info-img

Ovisno o području, vrsti, veličini i kompleksnosti pojedinog projekta, naša tvrtka uključuje i koordinira rad (desetak) stalnih partnera, koji su direktno uključeni u pojedini (s punom odgovornošću vezani ugovorima o suradnji), te različitih stručnjaka, eksperta i umjetnika za razna područja angažiranih prema specifičnosti projekta. Svi zajedno nastojimo pružati klijentu kvalitetnu uslugu, a sve u cilju ostvarenja jedinstvenog proizvoda s vlastitim, autorskim izričajem.

Stručno osposobljavanje i obrazovanje smatramo najvažnijim faktorom koji u našoj djelatnosti direktno utječe na konkurentnosti i poslovnu uspješnost.

Kako ljudski kapital predstavlja glavni izvor uspješnosti poduzeća u tržišnom nadmetanju, a samim time i konkurentnosti, zaposlenici opravdano postaju središtem pažnje naše tvrtke. Naši zaposlenici se kontinuirano obrazuju i osposobljavaju te redovno sudjeluju na velikim stručnim konferencijama i kongresima, koji omogućuju praćenje trendova u pojedinim segmentima tržišta. Veliku važnost dajemo i internoj razmjeni znanja kroz poticanje timskog rada. Uključeni smo i u Program stalnog stručnog usavršavanja unutar Hrvatske komore arhitekata (HKA).

PROJEKTNI TIM  
info-pic-blank Vesna Vrbanec dipl.ing. arh.
1962. Rođena u Čakovcu
1986. Diplomirala na arhitektonskom fakultetu u Zagrebu
1987. – 1992. radi u Informatičko-projektantskom centru “IPC” d.d. Čakovec
1993. – DIA d.o.o.
E-mail: dia.ck.hr@gmail.com
Mob: 091 202 3009
info-pic-blank Reno Vrbanec dipl.ing. arh. linkedin-icon facebook-icon
1964. Rođen u Čakovcu
1987. Diplomirao na arhitektonskom fakultetu u Zagrebu
1987. – 1990. radi u “Međimurje inženjeringu” d.d. Čakovec
1990. – 1993. vodi obrt za Design I Arhitekturu “DIA”.
1993. – DIA d.o.o.
E-mail: reno.vrbanec@gmail.com
Mob: 091 202 3007
info-pic-blank Marina Pintarić građ.teh.
1981. Rođena u Čakovcu
1999. Maturirala na graditeljskoj školi u Čakovcu
  i stekla stručnu spremu – građevinski tehničar visokogradnje
2002. – DIA d.o.o.
info-pic-blank Jura Vrbanec mag.ing. kraj. arh.
1990. Rođen u Čakovcu
2013. – diplomski studij Krajobrazne arhitekture na Agronomskom fakultetu u Zagrebu
2014. – studij na Universität für Bodenkultur Wien – Ceepus stipendija
2014. – stručna praksa u projektnom birou Albert Wimmer zt-gmbh u Beču – ERASMUS
2016. –  Diplomirao na studiju Krajobrazne arhitekture na Agronomskom fakultetu u Zagrebu
2016. – DIA d.o.o.

E-mail: juravrbanec@gmail.com
Mob: 091 760 9951                                                                

NAZIV PROJEKTA:   
DIA-IKT nadogradnja arhitektonskog ureda


DIA-IKT nadogradnja arhitektonskog ureda je projekt kojim optimiziramo proces projektiranja, poboljšavamo interakcije s klijentima, povećavamo kreativne i stručne sposobnosti naših arhitekata, što će u konačnici rezultirati povećanjem prihoda i broja djelatnika.
Projekt ima i potencijalni plan širenja ideje održive arhitekture, te će svojim pozitivnim primjerom utjecati na razvoj lokalne zajednice, a u širem kontekstu na razvoj društva u cjelini.
Cilj projekta:
Razvoj novih usluga i kompetencija uvođenjem specijaliziranih IKT rješenja u proces arhitektonsko/krajobraznog projektiranja
1.            Optimiziranje procesa   arhitektonskog/krajobraznog projektiranja
2.            Poboljšanje interakcije s klijentima
3.            Stručno osposobljavanje
Rezultati projekta: Povećani prihod od prodaje za 10,1% u 2018. Povećani broj zaposlenih za 33% u 2018.
Vrijednost projekta: ukupna vrijednost projekta iznosi 321.980,50 kuna, a iznos bespovratnih sredstava 258.840,45  kuna.
Trajanje projekta: od 25.1.2016. do 25.6.2017.
Osoba za kontakt: Vesna Vrbanec dipl.ing.arh.
Opis projekta:
DIA d.o.o. djeluje na području s razvojnim posebnostima te se susreće s problemom nezadovoljavajuće razine implementiranosti IKT rješenja u svakodnevnim poslovnim procesima tvrtke što ima za posljedicu nekompatibilnost sa suradnicima i poslovnim partnerima u razvijanju zajedničkih projekata te neodgovarajuću razinu komunikacije s potencijalnim klijentima (u smislu prezentacije ponuđenih rješenja). S obzirom da se tvrtka bavi poslom u kojem je kompatibilnost informatičkih programa te vizualna prezentacija iznimno bitan faktor za postizanje uspješnosti, trenutna razina implementiranih IKT rješenja zahtjeva znatno više radnih sati u projektiranju uz konačan proizvod ograničenih mogućnosti u smislu vizualne prezentacije, što čini tvrtku nekonkurentnom i prijeti da tvrtka počne gubiti korak s konkurencijom.
Upravo je ponuđeni projekt rješenje navedenih problema tvrtke, a njegova provedba će istovremeno doprinijeti cilju predmetnog poziva.
Iz našeg projektnog prijedloga jasno je vidljivo da ćemo provedbom projekta, odnosno implementacijom novih, suvremenih IKT rješenja optimizirati poslovne procese naših usluga te se brže prilagoditi poslovnom okruženju.
Cilj projekta iščitava se već iz samog naziva projekta DIA-IKT nadogradnja arhitektonskog ureda, a odnosi se na uvođenje novih alata koji će, uz nove usluge i stručnjake, povećati konkurentnost tvrtke u sferi arhitektonsko/krajobraznog projektiranja.
Provedbom projekta optimizirat će se proces arhitektonskog/krajobraznog projektiranja, poboljšati interakcija s klijentima, povećati kreativna i poslovna sposobnost naših arhitekata, što će podići nivo konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja naše tvrtke, a u konačnosti rezultirati povećanjem prihoda i broja djelatnika. Planiramo povećani broj projekata i klijenata na godišnjoj razini uz vizualizaciju i prezentaciju naših
usluga u skladu sa suvremenim trendovima.
Nadalje, DIA-IKT nadogradnja arhitektonskog ureda je projekt kojim želimo povećati konkurentnost naše tvrtke RAZVOJEM NOVIH USLUGA I KOMPETENCIJA u okvirima održive arhitekture (ekološke i/ili zelene arhitekture).
Arhitektura zbog svoje sveprisutnosti utječe na društvo u cjelini, a inovativna arhitektura ima potencijal pokretanja gospodarskog razvoja lokalnog područja s razvojnim posebnostima, a sve kroz oblikovanje prepoznatljivog nacionalnog identiteta. Projektom DIA-IKT nadogradnja arhitektonskog ureda želimo nadalje biti dionik prostornog razvoja lokalne zajednice, a u širem kontekstu zemlje u cjelini.
Projekt DIA-IKT nadogradnja arhitektonskog uredanadogradnja arhitektonskog ureda, osim što je u skladu s razvojnom vizijom poduzeća, u potpunosti se uklapa u ciljeve Poziva na dostavu prijedloga Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) te odgovarajući cilj prioritetne osi 3 Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.
Projekt doprinosi održivom razvoju i zaštiti okoliša.
Projektom DIA-IKT nadogradnja arhitektonskog ureda promišljamo, a kroz arhitektonsku praksu i konkretno potičemo podizanja kvalitete arhitekture na principima održivog razvoja. Zaštita okoliša je tematski direktno vezana na DIA-IKT projekt. Povećanjem konkurentnosti naših usluga u okvirima održive arhitekture (ekološke i/ili zelene arhitekture) neposredno utječemo na kvalitetu okoliša. Svaka naša aktivnost, po završetku projekta, usmjerena je na zaštitu okoliša, a u skladu s visokim ekološkim standardima, kako na lokalnoj razini (Općina Nedelišće i Međimurska županija) kroz kvalitetnu provedbu projekata koje smo započeli i/ili su u toku, tako i kroz projekte na cijelom području Hrvatske, a potencijalno i šire.
Ovim projektnim prijedlogom krenuli smo u potragu za novim rješenjima održivog razvoja.
Projekt doprinosi promicanju načela dobrog upravljanja, uključujući i suradnju s civilnim društvom.
Kroz uspješnu realizaciju projekta DIA-IKT nadogradnja arhitektonskog ureda, služit ćemo kao primjer dobre prakse drugim tvrtkama našeg sektora djelovanja, a informatičku komunikaciju sa suradnicima i klijentima podići ćemo na višu razinu.
Nadalje, dobra arhitektura, po svojoj namjeni i funkciji a nerijetko i svojom estetikom, ima dalekosežni utjecaj na društvo u cjelini. Kreativnost je pokretač gospodarskog rasta i razvoja. Želimo utjecati na brži razvoj lokalne zajednice kvalitetom usluge značajne za svako gospodarsko, kulturno ili zemljopisno područje. Uz stručno zalaganje, uvijek s novim idejama, a sve uz visoku profesionalnu odgovornost, uvjereni smo da će naša tvrtka i nadalje uspješno poslovati i razvijati se u korist svojih zaposlenih i mnogobrojnih partnera i suradnika, a na dobrobit znanstvene zajednice i društva u cjelini.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

www.strukturnifondovi.hr
http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779

PROJEKT OSIGURAN
POTPOROM VLADE
REPUBLIKE HRVATSKE

NAZIV PROJEKTA:   DIA krajobraz

DIA krajobraz je projekt kojim želimo povećati konkurentnost naših usluga inovativnim idejama u okvirima održive arhitekture (ekološke i/ili zelene arhitekture). Ideja o povezivanju arhitekture i krajobrazne arhitekture postala je politika naše tvrtke još prije četiri godine kad smo odlučili stipendirati krajobraznog arhitekta. Zelena arhitekture je interdisciplinarni pristup arhitekturi koji, uz brigu za korištenje i očuvanje postojećih prirodnih resursa, uključuje sve one prakse kojima možemo smanjiti negativan utjecaj na okoliš.
Projektom DIA krajobraz krenuli smo u potragu za novim rješenjima održivog razvoja.
 
PROJEKT OSIGURAN
POTPOROM VLADE
REPUBLIKE HRVATSKE

hamag-logo-info

HAMAG-BICRO ZAJAM

Sukladno Programu COVID-19 zajama za obrtna sredstva Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (Narodne novine br. 41/2020).

‘Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“

Hamagbicro

PROJEKT OSIGURAN
POTPOROM VLADE
REPUBLIKE HRVATSKE

Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je 5eu-fondovi-DIA-LOGO-SPOJENI-crni_zeleni2-scaled.jpg

APARTMENT RENTAL: